Proiect co-finanțat prin Fondul de Coeziune

Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” – Axa Prioritară 1 – “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesitățile investiționale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din România la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate.

Proiectul “Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașelor Covasna, Întorsura Buzăului” având ca obiect dezvoltarea și reabilitarea, la nivel regional, a infrastructurii de apă și canalizare, în zona de operare a Gospodărie Comunală S.A. (Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului și Covasna), în scopul respectării la nivel regional a angajamentelor luate de România prin Tratatul de Aderare cu privire la capitolul Mediu și a Directivelor Europene în vigoare privind calitatea apei potabile și tratarea apei uzate.

Proiectul finanțat în cadrul programului Operațional Sectorial de Mediu, este derulat pe o perioadă de 9 luni, având o valoare totală eligibilă de 32.204.180 lei, din care 28.391.206 lei reprezintă contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Valoare eligibilă a proiectului (fără TVA) 32.204.180 lei

Finanțare nerambursabilă (Fond Coeziune și Buget de Stat) 28.391.206 lei

Cofinanțare beneficiar 3.091.940 lei

Contribuția din bugetul local 322.040 lei

Denumire contractValoare contract(fara TVA)Constructor/furnizor
Canalizare menajera in Chilieni2.464.376,50Hidrotran
Canalizare menajera in Coseni1.846.645,67Viacor
Lucrari prioritare de extindere a retelei de alimentare cu apa in orasul Covasna – Chiurus1.616.392,21Valdek
Canalizare menajera strada Horea, Closca si Crisan oras Covasna439.782,47Consac
Lucrari prioritare de extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare in Targu Secuiesc- Lunga13.996.708,19Baumeister
Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor Proiectului172.505,19Iken
Achizitia de Utilaje si Echipamente in cadrul proiectului -Lot 1,2,3,4,6,7,8,94.424.900,00General Star West
Achizitia de Utilaje si Echipamente in cadrul proiectului -Lot 5500.000,00Briaris
Achizitia de Utilaje si Echipamente in cadrul proiectului -Lot 10,11977.000,00Leader Eco
Achizitia de Utilaje si Echipamente in cadrul proiectului -Lot 12, 13698.000,00Marcom
Achiziție echipamente de sudură115.000,00Metatools Srl
Achiziție pompe144.075,00Pompe Instal Srl
Achiziție pompe96.320,00Novi Consult Srl
Achiziție compresoare221.565,00General Star West Srl
Achiziție central termice35.798,39Horvath Service Srl
Achiziție generatoare de current35.716,13Tehmag Shop Srl
Achiziție panou fotovoltaic8.900,00Tehno Pro Srl
Achiziție ATV42.379,03Motoboom Srl
Servicii de audit al proiectului34.476,00 
Servicii de publicitate al proiectului33.588,00Stormer SA

Componenta 1 – Extinderea sistemului de apă uzată și achiziția de utilaje și echipamente în Municipiul Sfântu Gheorghe

Pentru localitățile Chilieni și Coseni: lucrări de extindere rețea de canalizare cu o lungime totală a colectoarelor de 8.572 m și conducte de refulare de 4.937 m, 10 stații de pompare, 450 racorduri, iar pentru Sfântu Gheorghe achiziția de echipamente și utilaje: autospecială video inspecție (CCTV) pentru rețele canalizare; autospecială detectare pierderi pe toate tipurile de conducte; autospecială combinată pentru spălare-vidanjare rețele canalizare cu o capacitate mare; autovidanjă combinată pentru curățat rețele de canalizare cu o capacitate medie; buldoexcavator; motostivuitor frontal; echipamente de laborator; echipamente pentru stația de tratare apă potabilă; echipament pentru sudură țevi PEHD.

Componenta 2 – Extinderea sistemelor de apă și apă uzată și achiziția de utilaje și echipamente în Municipiul Târgu Secuiesc

Pentru localitățile Tinoasa, Săsăuși și Lunga lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă și de canalizare cu o lungime totală a conductelor de apă de 19911 m699 branșamente, lungimea totală a conductelor de canalizare de 22446 m, 699 racorduri și achiziția pentru Târgu Secuiesc a unor echipamente și utilaje: autovidanjă combinată pentru curățat rețele de canalizare cu o capacitate medie; buldoexcavator; motostivuitor frontal; echipamente pentru stația de tratare apă potabilă.

Componenta 3 – Extinderea sistemelor de apă și apă uzată și achiziția de utilaje și echipamente în Orașul Covasna

Pentru str. Horea, Cloșca și Crișan din Covasna, respectiv localitatea Chiuruș: lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă cu o lungime totală a conductelor de 5842 m, 155 branșamente și o stație de pompare ridicare presiune, toate în Chiuruș și lucrari de extindere a rețelei de canalizare pe str. Horea, Cloșca și Crișan cu o lungime totală a conductelor de 389 m, 35 racorduri, conductă de refulare 120 m și o stație de pompare, precum șiachizitia de echipamente și utilaje pentru Covasna: autovidanjă combinată pentru curățat rețele de canalizare cu o capacitate medie; buldoexcavator; echipamente pentru stația de tratare apă potabilă din Covasna; utilaje și echipamente pentru punctul de captare Bâsca Mare.

Componenta 4 – Achiziția de utilaje și echipamente în Orașul Întorsura Buzăului

Pentru Întorsura Buzăului, se au în vedere achiziția de echipamente și utilaje: autovidanjă combinată pentru curățat rețele de canalizare cu o capacitate mică; buldoexcavator; echipamente pentru stația de tratare apă potabilă din Întorsura Buzăului.